Bli medlem i norsk kongelig lutefisklag

Nye medlemmer oppgir navn, postadresse med postnummer  e-postadresse (svært viktig!) samt mobiltelefon* og/eller telefonnummer.

Dersom medlemmet ikke har e-post: Skriv  ikke@post.no i feltet. 

Medlemskapet koster NOK 200 pr. år   

NB.Eksisterende medlemer som flyttet eller byttet ut e-post eller telefonnr. så fyll ut alle data i skjerma, slik at vi til en hver tid er oppdaterte.

Nytt medlem - Eksiterende medlem(obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Post nr. (obligatorisk)

Poststed (obligatorisk)

Telefon nr. (obligatorisk)

Melding

Norsk Kongelig Lutefisklag jp

 

 

 

 

Utskrift av medlemskjema