Ridder av den Gyldene Lutefisk

 

Norsk Kongelig Lutefisklag jpg

 

«Ridder av den Gyldne Lutefisk»

En viktig del av det sosiale, er de nå etterhvert tradisjonelle seremonier. Våre medlemmer forventer at en, eller flere får knele på fiskekassen og motta sin utmerkelse. På baksiden av våre medlemskort er det plass for attestasjoner på at innehaveren av kortet har spist 15 lutefiskmåltider i løpet av kalenderåret. De blir da høytidelig slått til «Ridder av den Gyldne Lutefisk».

arets_lag

 

 

 

 

 

 

 

Den Gyldne Lutefisk deles ut i 3 klasser:

Kl. 1:  Den Gyldne Lutefisk.

Tildeles den som i løpet av et kalender år har spist minst 15 lutefiskmåltider.lutefisk-2

Kl. 2: Den Gyldne lutefisk med sløyfe.

Tildeles den som tidligere har mottatt kl. 1 og som i løpet av et kalender år har spist

minst 15 lutefiskmåltider.

  Kl. 3:  Den Gyldne lutefisk med sløyfe og agraff.

Tildeles den som tidligere har mottatt kl. 2 og som i løpet av et kalender år har  spist

minst 15 lutefiskmåltider.

 

Når man har oppnådd kl. 2 eller kl. 3, byttes de foregående ut med den høyere utmerkelse.

Her følger også med et diplom, som bekjentgjør at man er slått til ridder av den gyldne lutefisk

i klasse 1, 2, eller 3.

 

Kravet er at man fyller ut baksiden av medlemskortet og får det signert av en pålitelig person.

Kortet sendes således inn til presidentskapet.

 

Overrekkelsen av hedersbevisningen foregår ved en høytidelig seremoni i forbindelse med et lutefisktaffel i regi av NKLL.

 

                                                 

                                                                                         ”Årets Lutefisklag”

lutefisk3

Denne utmerkelsen tildeles det lokallag som kan vise til god økonomi,

drift av laget og utvist stor grad av kreativitet.

 

Tildelingen avgjøres av presidentskapet.

 

Utmerkelsen henger svært høyt og utdeles ikke nødvendigvis hvert år.